OKULOPLASTIČNI PREGLED

Pred posegom na očeh, vekah ali očnici (orbiti) je bistveno natančno pregledati oko in okolišnja tkiva ter predvideti najbolj primeren poseg, kot tudi možne kasnejše posledice posega.

Vaš kirurg vam bo predstavil najbolj primerno vrsto posega, pojasnil prednosti in morebitna tveganja ter se z vami pogovoril o rezultatih, ki jih po posegu lahko pričakujete.

V primeru sprememb na očesu, vekah ali v orbiti se boste lahko pogovorili o načinu odstranitve in potrebi po histološki preiskavi.