mag. sc. Matej BELTRAM, dr. med., spec. oftalmolog kirurg, FEBO


BIOGRAFIJA

Mag. sc. Matej Beltram je leta 1999 diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2004 je zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom »Primerjava učinkov Er:YAG laserja z različnimi načini delovanja na kožo periokularnega področja«.

Leta 2007 je s pohvalo opravil specialistični izpit iz oftalmologije pri EBO (European Board of Ophthalmology) v Parizu in dosegel naslov specialist oftalmolog kirurg pri Zdravniški zbornici Slovenije. Leta 2015 je v Švici dosegel naziv »Schwerpunkt Ophthalmochirurgie«

Dodatno se je strokovno izpopolnjeval v tujini med drugim na Stanford University, Palo Alto, ZDA, ter Moorfields Eye Hospital, London, VB. Leta 2010 je bil izvoljen v naziv asistenta na Katedri za oftalmologijo Medicinske Fakultete Univerze v Ljubljani. Je avtor številnih prispevkov na strokovnih konferencah, člankov v recenziranih strokovnih revijah in monografijah ter vabljeni predavatelj na strokovnih srečanjih.

Kot specialist očesne kirurgije je med leti 2007-2015 delal na Očesni kliniki UKCL, 2015-2019 pri Morela okulistih. Od leta 2015 je tudi delno zaposlen v Švici, ter od aprila 2019 v lastni zasebni ordinaciji v Sloveniji. Ima veljavno licenco iz oftalmologije v Švici, Avstriji in Italiji. Tekoče govori več tujih jezikov: italijansko, nemško, angleško in srbohrvaško ter pasivno francosko.

Bibliografija: https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20200502_183903_22345.html